Ett auditorium fyllt med personer på seminarium.

Tid för reflektion

07.10.2021 kl. 14:36
Sydkustens seminarium för personal inom småbarnspedagogik gör come back.

Nästa seminarium ordnas lördagen den 20 november på Arcada i Helsingfors. Jag tycker att seminarierna i bästa fall erbjuder en andningspaus i vardagen. Och vem skulle inte behöva det, efter snart två år av förkrympt vardag, som prutat på all form av social interaktion.

Seminarierna är ett tillfälle för personalen på daghem att mötas kollegialt, att ta tid på sig att fundera på frågor som är viktiga i det egna arbetet. Lika viktigt som innehållet i en föreläsning är just det mellanmänskliga samtalet, att det finns utrymme för dialog, eftertanke och reflektion. Det är viktigt att det finns mötesplatser för pedagogerna att i lugn och fokuserad stämning ägna tanke åt utvecklingsmöjligheter, men också att helt enkelt umgås fritt.

Personalen i småbarnspedagogiken ska få fortbildning som ger tydliga och konkreta verktyg att utveckla sitt eget arbete och den pedagogiska verksamheten på daghemmen. Vi har genomgått en svår och framförallt osäker tid. För att man på daghemmen ska kunna utföra sitt uppdrag fullt ut behöver de andnings- och reflektionspauser i vardagen som fokuserar på både individuell och kollektiv utveckling. Det är oerhört viktigt att personalen både får tillfälle att utveckla arbetsgemenskapen och att den får verktyg för att ta hand om sitt välmående i och sin inspiration för arbetet.

Småbarnspedagogiken behöver ha en kompetent personal och personalen behöver ha möjligheter att utveckla sitt kunnande. Sydkusten har länge aktivt arbetat på många plan för att stöda personalen och lyfta upp det arbete som görs på daghemmen. Till vårt uppdrag hör att ordna kurser och seminarier för att höja kompetensen och skapa tillfällen som ger personalen möjlighet att lära sig något nytt. Idag är belastningen på småbarnspedagogikens personal stor eftersom personalbristen är väldigt närvarande i vardagen. 

En av föreläsarna på seminariet 20.11 är Lars Gustafsson, som talar om hur vi gör för att engagera och utveckla varandra och hur vi tillsammans bygger ett daghem och en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande för varje barn.

Ett viktigt syfte med just den föreläsningen är att ge inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans med kollegor förbättra jagets, avdelningens och daghemmets arbete. Det är helt centralt att personalen i de svenskspråkiga daghemmen är motiverade i sitt arbete och intresserade av att utveckla sig själv i sitt yrke.

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Matias Österberg