Ordkonstelevers alster upphängda med bykpinnar på ett bykstreck. Längst till höger affischen som berättar om utställningen Ensam tillsammans - Yksin yhdessä.

Olika uttryck för ensamhet

10.03.2022 kl. 08:23
Det finns en skillnad mellan ensam och ensam.

Förra tisdagen, den första mars, öppnades äntligen utställningen Ensam tillsammans – Yksin yhdessä, som visas under hela mars i Pargas bibliotek. Konstnärerna i denna gemensamma utställning är Kulturskolorna i Åbolands duktiga och även modiga elever. De har berättat och visat sina känslor i dessa verk, både positiva och negativa sådana.

Lanseringen av denna utställning påverkades även den av coronapandemin. Planen var att utställningen skulle visas i februari, men måste flyttas till mars. Det passade egentligen temat ganska bra, då hela utställningen faktiskt handlar om pandemitiden; om ensamheten och den sociala isoleringen, om restriktioner och om den allmänna oron och ovissheten.

Men nu är det äntligen dags att blicka framåt igen! Utställningen har öppnat, solen skiner, snön och isen börjar smälta och fåglarna kvittrar. Våren och ljuset är så nära igen, likaså hoppet om en mera normal och ljus vardag. Trots allt annat som händer i världen just nu, långt borta och tyvärr också ganska nära oss, så känns det fint att kunna ordna något för allmänheten och för barnen, som har varit så isolerade under de senaste två åren.

Den här utställningen, som diskuterar och bearbetar ensamhet genom olika konstnärliga metoder, är något som behövs just nu för att kunna relatera till varandras känslor, positiva och negativa, men också för att kunna skapa diskussion om svåra teman, som till exempel barns ensamhet.

I denna utställning får man se barns och ungas konstnärliga uttryck om temat, och allt omkring det. De olika konstformerna, bildkonst, teater, dans, musik, hantverk och ordkonst är representerade, och de berättar sina egna historier, tankar och idéer. En huvudpoäng med utställningen är att trots att vi kanske är ensamma, så är vi det ändå tillsammans.


Bildkonstskolans lärare Stella Tiisala hänger upp ett konstverk. På bilden även alster av ordkonstskolans elever.

Tanken är att det för årskurs 1–3 i skolorna i Pargas ingår i kulturläroplanen att besöka utställningen och ta del av det pedagogiska materialet som har skapats tillsammans med utställningen. Med hjälp av materialet och utställningen får lärare och elever tillsammans lära sig trygga och kreativa metoder för att utforska olika aspekter av ensamhet. 

Det här är mitt första producentjobb och det känns verkligen fint att det fick vara för en utställning som just denna med ett så här viktigt tema, ett ämne som rör oss alla oberoende ålder och vem vi är. Något jag verkligen har lärt mig är att det finns en skillnad mellan att vara ensam och att känna sig ensam. Ibland är det riktigt skönt att få vara ensam, men då man själv inte har bestämt att vara det och känner en djup ensamhet, är det svårt att se det positiva i just den stunden.

Men, solen stiger varje dag, dagarna blir ljusare och ljusare och kanske mindre ensamma, det hoppas och litar jag på!

Så, välkomna till Pargas bibliotek för att få ta del av denna fina och viktiga utställning!

Tack ännu till Kulturskolorna Art-Dur Musik- och Bildkonstskola, Hantverksskolan Hanttis, Musikinstitutet Arkipelag, Sydkustens ordkonstskola, Åbolands Teaterskola och Åbolands Bildkonstskola KonsTila för ert fina bidrag och arbete. Tack också till samarbetspartnerna och finansiärerna, Pargas stads kulturenhet, Pargas bibliotek, Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Lions Club Pargas – Parainen och Sparbanksstiftelsen i Korpo.


Kajsa Lindholm
Producent
kajsa.lindholm(at)sydkusten.fi
050-492 5947

Kajsa Lindholm