Rimjam

08 December 2018, 10:00 - 10:30

Mums vitamin - blä medicin

Programmet räcker ungefär 30 minuter och riktar sig till barn 1-5 år tillsammans med en vuxen. Ingen förhandsanmälning eller deltagaravgift.

Aktuell info hittas på facebook.com/rimjamihelsingfors.

Arr: Sydkustens ordkonstskolaPlats
Degerö bibliotek, Helsingfors
Uppby parkgata 4