Pedagogiskt material

Sydkusten ger regelbundet ut pedagogiska material, rapporter och utredningar som berör kultur och utbildning.

Ladda ner dokumenten här eller kontakta oss ifall du är intresserad av en tryckt version. Våra material får användas fritt i undervisning och fritidsverksamhet.

Inspirationsmaterial 2024 till bokpaket för årskurs 1

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2024 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Materialpaket för läshörnor

Beskrivning
Ett material togs fram för bibliotek som själva vill genomföra läshörnor i samband med idrottsevenemang. Materialet består av information hur man kan gå till väga, en materiallista över vad som behövs samt färdiga affischer som kan användas i läshörnan under evenemanget.

 

Materialpaket för Tamburbibliotek

Beskrivning
Under projektet Rätt bok på rätt plats sammanställdes ett materialpaket för bibliotek som själva vill genomföra tamburbibliotek i sin kommun. Materialet består av information och tips till bibliotek och daghem, ett färdigt bokmärke som kan användas i tamburbiblioteket samt färdiga affischer med information om hur tamburbiblioteket ska användas som kan hängas upp i samband med tamburbiblioteket.

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla

Beskrivning

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla är en skrivhandledning som utgavs inom det skrivpedagogiska projektet Skrivande skola (2020-2023). Projektledare var Annette Kronholm, FD och modersmålslärare.

Materialen får laddas ner och användas i undervisningssyfte. Läs mera om projektet på skrivandeskola.fi

Inspirationsmaterial 2023 till bokpaket för årskurs 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2023 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Kulturskolorna i Pargas, Ensam tillsammans (åk 1-3)

Beskrivning

Konst som medel för att utforska temat ensamhet tillsammans med barn.

Pedagogiskt material utvecklat av kulturskolorna i Pargas inom konstformerna ordkonst, bildkonst, teater, slöjd, musik och dans.

 

Inspirationsmaterial 2022 till bokpaket för åk 1

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs ett.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2022 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Material till Pärlor av glas av Camilla Lagerqvist (åk 4-6)

Beskrivning

Nessa vandrar omkring på den dammiga landsvägen. Hon har förlorat allt. Hennes mamma är död, hon äger ingenting och hon har ingenstans att ta vägen. Men så stannar en bil vid vägkanten och allt förändras. Nessa får göra en resa som hon aldrig hade kunnat föreställa sig.

En välskriven och spännande berättelse som utspelar sig strax efter första världskriget.

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Inspirationsmaterial 2021 till bokpaket för åk 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för  böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2021 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Tänk språk!

Beskrivning

Språkstrategin för småbarnspedagogik är tänkt att fungera som stöd för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken och med de yngsta skoleleverna.

Broschyren lyfter fram frågor som kan hjälpa personalen att skapa en miljö som är gynnsam för barnens språkutveckling. Broschyren kan laddas ner här eller beställas från Sydkustens kansli.