Pedagogiskt material

Sydkusten ger regelbundet ut pedagogiska material, rapporter och utredningar som berör kultur och utbildning.

Åldersrekommendationerna är endast riktgivande.

Ladda ner dokumenten här eller kontakta oss ifall du är intresserad av en tryckt version. Våra material får användas fritt i undervisning och fritidsverksamhet.

Inspirationsmaterial för bokpaket till åk 1 2020

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för tio böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2020 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Inspirationsmaterial för högläsning på dagis 2019

Beskrivning

Handledning med läsinspiration för småbarnspedagoger som Sydkustens ordkonstskola utarbetat till sju barnböcker. Daghem fick ansöka om bokpaket som sändes ut hösten 2019 till 200 daghem och ytterligare 100 daghem våren 2020. Projektet är finansierat av Brita Maria Renlunds stiftelse sr.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstmaterial till bokpaket för årskurs 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för 10 böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2019 tillsammans med bokpaketen till 150 skolor. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstmaterial till bokpaket för åk 1

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för 10 böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2018 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Rassel, prassel, puss

Beskrivning
Idématerial för Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel, prassel, puss. Poesi för nybörjare (Schildts&Söderströms, 2015) sammanställt av Katarina von Numers-Ekman och Johanna Sallinen.