Material

Sydkusten publicerar utredningar, ger ut pedagogiskt material kring läsning och litteratur samt broschyrer och böcker. Här hittar du också våra projektrapporter och årsberättelser.

Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2024

Beskrivning

En granskning av personaltillgång och behörighet samt språkförhållanden på daghem i Svenskfinland.

Utredningen är en uppföljning av tidigare kartläggningar som Sydkusten genomfört. I utredningen 2024 ingår svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland och även språköar.

 

Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

Beskrivning

Slutrapport för det treåriga projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb som genomfördes under åren 2021-2024.

Vad anser unga i åldern 13-20 om småbarnspedagogiken som bransch?
I rapporten presenteras modellen med skolbesök och resultaten från en undersökning bland 2 700 unga om deras attityd till branschen.

Inspirationsmaterial 2024 till bokpaket för årskurs 1

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs 1.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2024 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Årsrapport 2023

Beskrivning

Årsrapporten presenterar en sammanfattning av Sydkustens verksamhet 2023. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska genom flera olika projekt och den fortlöpande verksamheten.

Materialpaket för läshörnor

Beskrivning
Ett material togs fram för bibliotek som själva vill genomföra läshörnor i samband med idrottsevenemang. Materialet består av information hur man kan gå till väga, en materiallista över vad som behövs samt färdiga affischer som kan användas i läshörnan under evenemanget.

 

Materialpaket för Tamburbibliotek

Beskrivning
Under projektet Rätt bok på rätt plats sammanställdes ett materialpaket för bibliotek som själva vill genomföra tamburbibliotek i sin kommun. Materialet består av information och tips till bibliotek och daghem, ett färdigt bokmärke som kan användas i tamburbiblioteket samt färdiga affischer med information om hur tamburbiblioteket ska användas som kan hängas upp i samband med tamburbiblioteket.

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla

Beskrivning

Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla är en skrivhandledning som utgavs inom det skrivpedagogiska projektet Skrivande skola (2020-2023). Projektledare var Annette Kronholm, FD och modersmålslärare.

Materialen får laddas ner och användas i undervisningssyfte. Läs mera om projektet på skrivandeskola.fi

Årsrapport 2022

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2022. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Inspirationsmaterial 2023 till bokpaket för årskurs 5

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2023 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

De finlandssvenska läsambassadörernas slutrapport 2019-2022

Beskrivning
Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland. I slutrapporten presenteras projektet i olika artiklar.