Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

Det var en gång en Dinosaurie

Beskrivning

Tolv grundskolelärare från Åbo och Åboland deltog i projektet Berättelsejakten, ett delprojekt inom Nordiska röster, genom att pröva på att använda muntligt berättande i undervisningen. I boken presenteras resultatet av deras arbete.

Boken utkom 2011. Ta kontakt med Sydkustens kansli för mera information.