Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 1.-2.2.2024

Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 2024

09.12.2023 kl. 18:58
OBS! Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024.

Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, fest och konferens för konstundervisningsfältet med föreläsningar, workshops, konstuppträdanden, diskussioner och samvaro.

Konst och kultur är för alla. Att delta i konst och kultur är en grundläggande rättighet. Under Konstundervisningsdagarna 2024 lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande.

Under Konstundervisningsdagarna föreläser Sophia Alexandersson, verksamhetsledare och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, om hur kreativt samskapande kan skapa förutsättningarna för en inkluderande lärmiljö. Vi får höra universitetslektorn vid Aalto universitetet Tomi Slotte Dufva berätta om beröringspunkterna mellan konst, AI och social rättvisa i en post-digital tid. Programmet omfattar också ett flertal kreativa workshops i bland annat social cirkus, mediekonst, ordkonst, dans, näppäripedagogik, scenkonst och musiklek. Vi får också ta del av panelsamtal, samvaro och fantastiska musik- och konstuppträdanden.

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samarbete och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning för barn och unga: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta!

Konstundervisningsdagarnas program är främst på svenska. En del av programmet är på finska och engelska. Vi erhåller rätten till att ändringar eller justeringar kan inträffa i programmet.

PRAKTISK INFORMATION OCH ANMÄLAN


OBS! Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024. Här hittar du samlad info.

Tidpunkt: torsdag 1.2 - fredag 2.2.2024.

OBS! Nytt datum för Konstundervisningsdagarna är 19-20.9.2024.

Plats: Jakobstad, Campus Allegro och närområdet.

Inkvartering: Logi i Jakobstad reserveras och betalas av varje deltagare själv.

Deltagaravgift: En dag 40 euro. Två dagar 70 euro. I deltagaravgiften ingår utöver program lunch och eftermiddagsfika.

Deltagaravgiften betalas av läroanstalten eller organisationen du arbetar för eller som privatperson. Vänligen fyll i kontaktuppgifterna till din läroanstalt, organisation eller företag i anmälningsblanketten. Fakturering sker inom en månad efter Konstundervisningsdagarna i Jakobstad.

Vi erbjuder betala vad du kan -biljetter till nedsatt pris. Mera information om rabatterade biljetter nedan.

POLITISKA STREJKERNAS INVERKAN PÅ KONSTUNDERVISNINGSDAGARNA 1-2.2.2024

Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024. Beslutet att flytta Konstundervisningsdagarna görs eftersom alla tågavgångar är inställda i när- och fjärrtrafiken fredagen den 2.2. kl.00:00-23:59 och även busstrafiken i hela landet påverkas avsevärt.

Arrangören har slagit fast ett nytt datum för Konstundervisningsdagarna. Det nya datumet är 19-20.9.2024, torsdag och fredag i Jakobstad. Så långt det går erbjuds samma program som redan utarbetats i samråd med nuvarande samarbetspartners, workshopledare och föreläsare.

Alla som anmält sig till Konstundervisningsdagarna våren 2024 har förtur för deltagande i Konstundervisningsdagarna som anordnas på hösten. Arrangörerna skickar närmare information om anmälan och det uppdaterade programmet under våren 2024 via e-post.

Ersättning för av hotell, tåg- och bussbiljetter

Deltagare som har bokat hotellövernattning under tidsperioden 1-2.2.2024 uppmanas att själva kontakta sitt hotell omedelbart för att avboka eller alternativt omboka sin övernattning.

VR ersätter automatiskt biljetter som köpts för strejkdagen fredag 2 februari ifall man inte ber om att få boka om biljetten till en annan tidpunkt. Läs mera på VR:s hemsida.

Om bussturer ställs in på grund av strejken på fredag 2 februari återbetalas de biljetter som köpts via Matkahuoltos hemsida och app. Läs mera på Matkahuoltos hemsida (på finska).

Uppdaterad 30.1. kl. 09.10.

PROGRAM

TORSDAG 1 FEBRUARI


kl. 10–12.30 Studiebesök och nätverksträff om uppsökande ungdomsarbete
Lokal: AfterEight musikcafé, Storgatan 6

Nätverksträffen och studiebesöket är för SKAPA-finansierade projekt och alla med intresse för strukturomvandlingsarbete inom konstundervisning för barn och unga. Begränsat antal deltagare.

kl. 10–12.30 Lärarseminarium inför Skolmusik 2024 med DUNK
Lokal
: Kammarmusiksalen, Campus Allegro, Wava-institutet

Är din kör, sånggrupp eller skolklass på väg på Skolmusik 2024 i Tammerfors? Vill du få förslag på hur du på det mest ändamålsenliga sättet kan lära ut Skolmusikrepertoaren till dina elever? På lärarseminariet går vi igenom hela repertoaren för Skolmusik 2024 med en kunnig sånglärare, vi övar på svåra stämmor, ger tips och idéer på hur du får maximal nytta av materialet och delar goda råd och tankar med varandra.

Deltagandet i lärarseminarium är gratis. Om du enbart deltar i lärarseminarium behöver du inte betala deltagaravgift för Konstundervisningsdagarna. Anmälan till lärarseminarium sker via anmälningsblanketten.

kl. 12.45 – 13.45 Lunch på Rosenlund
Adress: Trädgårdsgatan 6 A-C

kl. 14.00 – 14.30 Öppningstillfälle av Konstundervisningsdagarna
Lokal
: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Hälsningsord av Kulturum. Välkomsttal av Anne Ekstrand, stadsdirektör i Jakobstad, och av Sören Lillkung, vd för Svenska Kulturfonden.

kl. 14.30 – 15.30 Taiteesta ja käsillä tekemisestä post-digitaalisella aikakaudella
Tomi Slotte Dufva, äldre universitetslektor vid Aalto-universitetet, institutionen för konst och media. Föreläsningen är på finska med svensk presentation och tvåspråkig diskussion.

kl. 15.30 – 15.40 Royal Art Walk med dräkter skapade av bildkonstelever och framförande av teaterkonstelever på Wava-institutet
Lokal
: Campus Allegros aula, våning 1

Till den här tvärkonstnärliga modevisningen vid namnet Royal Art Walk har Wava-institutets bildkonst- och teaterkonstlinje samarbetat och tagit inspiration från några konstnärer som gjort avtryck och intryck på sin omvärld. Dräkterna har skapats av Balatako bildkonstelever i åldern 9-12 år. Huvudbonaderna eller kronorna har gjorts av Wava-institutets teaterkonstelever och det är också de som uppvisar dräkterna. Lärarna för grupperna har varit Julia Hellén och Malin Simons.

kl. 15.40 – 16.00 Kaffepaus i Campus Allegros aula
 

PARALLELLA PROGRAM

KONSTUNDERVISNING FÖR ALLA MEN HUR?

Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

kl. 16.00 – 16.15 Wava-institutet - Tidigare Jakobstadsnejdens musikinstitut. En salig röra eller mångsidig kulturaktör?
Peter Roos, rektor på Wava-institutet.

kl. 16.15 – 16.30 SKAPA – Jakobstadsregionen: Om att ge barn och unga en röst
Bo-Anders Sandström, vicerektor och projektledare för SKAPA Jakobstadsregionen.

kl. 16.30 – 16.50 Österbottens barnkulturnätverk Bark – 15 år i 15 kommuner
Victoria Nylund, kulturplanerare på Österbottens barnkulturnätverk Bark.

kl. 16.50 – 17.30 Panelsamtal – Konstundervisning för alla men hur?
Panelsamtalet diskuterar hinder och möjliga lösningar för en konstundervisning som når alla barn och unga. Moderator: Bo-Anders Sandström. Paneldeltagare: Henrika Nordin (Bildningsalliansen), Marina Lindholm (BRAVO!-nätverket), Viivi Seirala (Förbundet för grundläggande konstundervisning).

kl. 17.30 – 17.45 Avslutande reflektioner från dagen

TVÄRKONSTNÄRLIGT OCH TVÄRSEKTORIELLT SAMARBETE

Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

kl. 16.00 – 16.15 Yrkesakademin – Musikvideor i tvärkonstnärligt samarbete

kl. 16.15 – 16.35 SKOFF -Bildkonstnären och eleven i en pedagogisk läroprocess - Ett konstfostrande projekt om offentlig konst i barns och ungas utbildningsmiljöer
Malin Simons, ansvarig bildkonstlärare för bildkonstlinjen Balatako på Wava-institutet.

kl. 16.35 – 17.00 Idébanken – idébank, resurs och plattform för konstundervisningsfältet
Azra Arnautovic, musikpedagog, samhällsvetare och redaktör på Idébanken.

kl. 17.00 – 17.30 Tvärkonstnärlig brainstorming-promenad
Under tvärkonstnärliga brainstorming-promenaden får du möjligheten att träffa nya kolleger samt delge tips och drömmar kring konstundervisning. Brainstorming-promenaden kulmineras i en utdelning av en Idébanken-kasse. Om du vill bidra till kassen med material kan du läsa mer på Idébankens hemsida. Brainstorming-promenaden faciliteras av Azra Arnautovic.

kl. 17.30 – 17.45 Avslutande reflektioner från dagen

KVÄLLSPROGRAM


kl. 17.45 – 18.45 Incheckning till hotell och egen tid

kl. 19 – 21.00 Middag på Station 23
Adress
: Christinegatan 2

Tvårättersmiddag på Station 23. Menyn kostar 49 euro och innehåller huvudrätt samt efterrätt med kaffe/te. Du kan läsa mera om Station 23 samt se exempel på menyn via restaurangens hemsida. Middagen är frivillig och på egen bekostnad. Anmäl dig till middagen i samband med seminarieanmälan.


FREDAG 2 FEBRUARI

PARALLELLA WORKSHOPHELHETER
 

På fredag förmiddag anordnas sex olika workshophelheter. Fem av workshophelheterna presenterar pedagogiska metoder och medskapande processer inom olika konstämnen: musik, ordkonst, dans, teater, cirkus och mediekonst. I en av workshophelheterna presenteras praktiska metoder och tillvägagångssätt för att arbeta för en mer inkluderande konst- och kulturverksamhet för barn och unga.

Vänligen notera att du enbart kan anmäla dig till en workshophelhet.

WORKSHOPHELHET - SÅNG, MUSIKLEK OCH FOLKMUSIK

Inspirerande och hälsosam sångundervisning för barn och unga (gemensam)
Tid: kl. 08.45-10.00
Workshopledare: Mia Makaroff, musikpedagog, kompositör och kördirigent
Språk: Svenska
Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Workshopen anordnas i samarbete med DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.

Musiklek med Klanglådan
Tid: kl. 10.15-11.15
Workshopledare: Amanda Henriksson och Jenny Backman-Pråhl
Språk: Svenska
Lokal: Teorirummet 3, Campus Allegro, Wava-institutet

Workshopen anordnas i samarbete med DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.

Näppäripedagogiken
Tid: kl. 10.15-11.15
Workshopledare: Anni Järvelä, utbildningsplanerare på Kansanmusiikki-instituutti
Språk: Svenska och finska
Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Workshopen anordnas i samarbete med ICH North - Passing on our musical heritage.

Inteereg Aurora projekt logga.

WORKSHOPHELHET - MEDIEKONST OCH FILM

Tutustu mediataiteeseen!
Bekanta dig med mediekonst!
Discover media art!

Tid: kl. 08.45-11.15
WorkshopledarePia Murto, mediekonstlärare på TaiKon och verksamhetsledare på Filmcentrum Botnia
Språk: Finska, engelska och svenska
Lokal: Bildkonstsalen Balatako, Campus Allegro, våning 1

WORKSHOPHELHET - SCENKONST OCH CIRKUS

ScenLab
Tid: kl. 08.15-09.30
WorkshopledareIda-Maria Rak, teater och scenkonstlärare på Wava-institutet och Yrkeshögskolan Novia
Språk: Svenska
Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

Sosiaalinen sirkus osana opettajan identiteettiä ja ryhmäilmiöitä
Social cirkus - the identity of the teacher and the effects on the group

Tid: kl. 09.45-11.15
WorkshopledareKatja Tuuli, cirkuslärare och producent på Sorin sirkuskoulu
Språk: Engelska och finska
Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

WORKSHOPHELHET - DANS, POESI OCH ORDKONST

Att dansa, läsa och skriva
Tid: kl. 08.45-11.15
WorkshopledareSofia Jusslin, universitetslektor och postdoktoral forskare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi och gästforskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors forskningsinstitut
Språk: Svenska
Lokal: Kammarmusiksalen, Campus Allegro, Wava-institutet

WORKSHOPHELHET - ATT INKLUDERA FLERA

Organising inclusive arts and culture activities for families, children and youth
Tid: kl. 08.45-10.00
Workshopledare: Kateryna Harahulia, visuell konstnär på Ad Astra
Språk: Engelska
Lokal: Spetsfabriken, Campus Allegro, våning 4

Hyvä saavutettavuus antaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin kaikille
Tid
: kl. 10.30-11.15
Workshopledare: Tetti Tuhkio, Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Språk: Finska och svenska
Lokal: Spetsfabriken, Campus Allegro, våning 4

kl. 11.15 - 12.30 Lunch på musikcafé AfterEight
Adress: Storgatan 6

BLICKA MOT MÖJLIGHETERNA


Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

kl. 12.30 - 13.30 Samskapande för en inkluderande lärmiljö
Sophia Alexandersson
, verksamhetschef och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts. Föreläsningen är på svenska.

kl. 13.30 – 13.45 Presentation av nycirkusföreställningen 48 tusen möjligheter
/ 48 tuhatta mahdollisuutta

Ida-Maria Rak, lektor i scenkonst vid Yrkeshögskolan Novia och linjeansvarig för dans och teater på Wava-institutet.

kl. 13.45 – 14.00 Avslutande ord och tack

kl. 14 – 14.15 Live musik- och konstuppträdande av Yrkesakademin

kl. 14.15 – 14.30 Avslutningsmingel och kaffeservering i aulan
 

BETALA VAD DU KAN -BILJETTER

Vi erbjuder betala vad du kan -biljetter för personer som inte arbetar inom en läroanstalt eller organisation såsom arbetslösa, pensionärer eller studerande. Vi tillämpar en glidande skala för betala vad du kan -biljetterna där du kan definiera priset baserat på vad du kan betala. Rekommenderat pris för betala vad du kan -biljetterna är 25 euro för en dag, och 50 euro för två dagar. I biljettpriset ingår lunch och eftermiddagsfika.

I anmälningsblanketten ber vi dig kryssa i om du vill anhålla om en betala vad du kan -biljett. Fakturering av biljetterna sker inom en månad efter Konstundervisningsdagarna i Jakobstad.

Behöver du hjälp med att täcka biljett-, rese- och logikostnader för Konstundervisningsdagarna? Du kan ansöka om stipendium från Svenska Kulturfonden för att delta i fortbildning och seminarier. Mera information finner du via Svenska Kulturfondens hemsida.

TILLGÄNGLIGHET

CAMPUS ALLEGRO

Campus Allegro är beläget på adressen Runebergsgatan 8, Jakobstad.

Campus Allegro har en hinderfri ingång från Runebergsgatan 8. Det finns en hinderfri hiss i byggnaden.

Det finns hinderfria toaletter på första våningen och på fjärde våningen i Campus Allegro. Båda toaletterna är nära till hands utrymmena Spetsfabriken och Auditoriet Rotunda. Hinderfria toaletten på fjärde våningen är en könsneutral toalett. Mera information samt karta över Campus Allegro kan ni finna på Campus Allegros hemsida.

ROSENLUND

Rosenlund är beläget på adressen Trädgårdsgatan 6, Jakobstad.

Restaurang Rosenlund har en hinderfri ingång på baksidan av prästgården. Det finns en hinderfri toalett på första våningen som också är könsneutral. Mera information om restaurang Rosenlund kan du hitta på Rosenlunds hemsida.

STATION 23

Station 23 är beläget på adressen Christinegatan 2, Jakobstad.

Restaurang Station 23 har hinderfri ingång. Det finns en hinderfri toalett på Station 23 som också är könsneutral. Mera information om Station 23 kan ni finna på restaurangens hemsida.

AFTEREIGHT MUSIKCAFÉ

AfterEight musikcaféet är beläget på adressen Storgatan 6, Jakobstad.

AfterEight musikcaféet är inte tillgängligt. Det finns inte en hinderfri ingång eller hinderfria toaletter på AfterEight. Det finns könsneutrala toaletter. Mera information om AfterEight musikcaféet kan ni läsa på AfterEights hemsida.

Vänligen kontakta oss om du har särskilda stödbehov som arrangörerna bör känna till. Du kan nå oss per mejl vippe.leminen@sydkusten.fi eller per telefon 050 5527 276.

TRYGGARE RUM-PRINCIPER

Vi följer tryggare rum-principer under Konstundervisningsdagarna. Tryggare
rum-­principer strävar till att skapa ett tryggare rum för alla som deltar och
närvarar under evenemanget.

Ömsesidig respekt och stöd. Vi agerar välvilligt gentemot alla som deltar och är med. Vi tar hand om varandra.

Vi ger utrymme för varandra. Vi respekterar varandras personliga utrymme. Vi fotograferar eller rör inte varandra utan att fråga först. Vi ger utrymme för varandras åsikter, åsiktsyttringar och erfarenheter även när de skiljer sig från våra egna.

Vi undviker fördomar och antaganden. Vi undviker att göra antaganden om någons bakgrund, hälsa, funktionsförmåga, kön, sexualitet eller andra personliga egenskaper. Vi respekterar allas rätt till självdefinition.

Vi ingriper vid oacceptabelt beteende. Om vi upptäcker diskriminering,
trakasserier eller annat oacceptabelt beteende, ingriper vi i situationen.

Alla som deltar under evenemanget har ansvarar för att ett tryggare rum
förverkligas. Om du stöter på olämpligt beteende under evenemanget, vänligen informera det till Konstundervisningsdagarnas arrangörer på plats, eller via mejl till vippe.leminen@sydkusten.fi.

SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIÄR

Konstundervisningsdagarna 2024 anordnas av Kulturum - forum för konstundervisning i samarbete med KulturÖsterbotten, Sydkusten, DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Wava-institutet, Campus Allegro, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia, Idébanken (Martin Wegelius-institutet) och BRAVO!-nätverket.

Konstundervisningsdagarnas grafiska profil har skapats av art director och grafiska designer Linnéa Sjöholm.

Kulturum – forum för konstundervisning finansieras inom ramen för Svenska Kulturfondens SKAPA-satsning. Vi vill varmt tacka vår finansiär.

KONTAKTA OSS

Vippe Leminen (hen)
Projektledare för Kulturum - forum för konstundervisning
vippe.leminen@sydkusten.fi
+358 (0)50 5527 276

Samarbetspartners för Konstundervisningsdagarna